.

Авторите и техните оригинали. Статия в списание ЛИК

Благодарение на интереса към комикса и доверието на Петя Александрова, в декемврийския брой на списание ЛИК, едно от изданията на БТА, е поместена статията „Авторите и техните оригинали“.
В  рубриката „Особен поглед“ се допълват някои щрихи към старата тема за автор-оригинал. В дигиталната епоха, с развитието на нови  инструменти за рисуване, писане и запазване на информацията темата може да бъде продължавана. Повод за статията, както и илюстрацията на идеите в нея, са произведения на Петър Станимиров и Пенко Гелев, едни от най-изтъкнатите комикс художници в България, представители на две последователни поколения.

За тези, които искат да се задълбочат повече от позволения ни обем и стил за списание, един от най-верните погледи е този на Валтер Бенямин (Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост, стр.127-160, в сборника „Озарения“ на издателство Критика и хуманизъм, София, 2000). За съжаление книгата с разговора между Умберто Еко и Кариер дойде в книжарниците след излизането на броя, може би трябваше да се цитират някои неща оттам. (Еко, Умберто. Това не е краят на книгите. Ентусиаст, София, 2011)

Ето един цитат, свързан с темата:
„Ще дам само един пример – за авторските оригинали на великите комикси. Днес те са ужасяващо скъпи, защото могат да се намерят извънредно рядко. (Сега една страница на Алекс Реймънд струва цяло състояние). Но защо се намират толкова рядко? Защото веднага щом вестниците или списанията ги публикуваха, хвърляха оригиналите им в кофите за боклук.” (Еко, Това не е…, стр.42)

благодаря на Петя Александрова!

Статия в списание ЛИК в рубриката „Особен поглед“