.

Ерос и Танатос – несъстоял се нов прочит. Никола Мирчев – 90 години от рождението на художника.

Литературен вестник публикува статията за изложбата „От будоара до мавзолея“ на Никола Мирчев (по повод неговата 90-годишнина) в „американския брой“, което беше иронично. Преди това Народна култура отказа текста „защото няма ясна позиция“.

Мълчанието за миналото, паметта и разрушените символи продължават да висят около нас заедно с липсата на отговори на въпросите на настоящето.