.

Пощенските марки на Веса Василева

Веса Василева, фотография Свобода Цекова, 2007

В общите художествени изложби на СБХ след 1950 година присъствието на Веса Василева е било винаги в групата на бунтарите, на художниците, свързани пластично с големите промени в европейското изкуство от началото на века, редуващите се “изми”, динамичното развитие между двете войни и след 1945 година. Тя познава тези процеси и влиза в българските изложбени зали  - между тъмните композиции на социалистическа тематика – с чиста живопис, облечена в сюжети, които са най-добър повод да я изявят – като цвят, текстура, абстрактни пространства. А такива сюжети са презрените в тези години пейзаж, кукерски маски, голи тяла – не портретни, а торсове с монолитно внушение. Историческите й композиции са само още един път повод за изявата на нейната неуморна страст към наситена многопластова, текстурно-пясъчна живопис.

Неприемането на някои нейни картини в общи изложби, селективното “журиране” на част от съвсем “безпредметните” й картини са кратки епизоди за нея – тя продължава неуморно  да се приближава към сюблимните “цветни полета” от последните години – в тях повод са кукерски маски, исторически композиции, групи дървета – еднакво добри за нейната живопис сюжети за вибриращи цветни пространства, близки до внушенията на абстрактните експресионисти.

Веса Василева, фотография Свобода Цекова, 2007

70-те години: българската култура има нужда да покаже на света български творци , създаващи изкуство на универсален език. Това е шанс за тази талантлива художничка – тя участва неизменно в представителни изложби на СБХ в Москва, Берлин, Прага, Мексико, Кан, Делхи, Париж и много други. Същевременно – след 1964 година комплектова над десет самостоятелни изложби, които показва в София, Пловдив, Виена, Бремен, Кипър, Берлин.

За щастие на филателистите в България тази енергична, талантлива и многостранна художничка е активна и в областта на приложната графика и участва в многобройни проекти сама и в различни колективи.

Веса Василева, фотография Свобода Цекова, 2007

Тя е аналитична и рационална в различните задачи, за разлика от свои колеги не налага на всяка цена повтарящи се цветни и формални схеми.

Проекти за серия, посветена на цирка

Работи еднакво добре с учителя си в приложната графика Борис Ангелушев, с прецизната Милка Пейкова, с Асен Старейшински и специално в добър екип с Александър Денков. В работата си със всеки от тях е еднакво креативна и в рисунката на животни, и в спортни динамични композиции, и в декоративни композиции за костюми, в римуващите се с картинния цикъл кукери.

Съвременна и любопитна за световното пластично развитие, тя прилага художествени похвати от оп-арта, в сериите с влакове и мостове подчертава двуизмерната плоскост, в историческите серии е вярна към традицията на българските манускрипти и аналитична в избора на исторически източници.

Без съмнение Веса Василева оставя забележима и еталонна следа в българската филателия като един от най-креативните, разнообразни и продуктивни автори.

Текстът е публикуван в списание „Филателен преглед“, 2007 г.

Списък на оформените, от Веса Василева (В.В.) – сама или в колектив, пощенски марки: Тя работи с Борис Ангелушев (Б.А.), Милка Пейкова (М.П.), Александър Денков (А.Д.), Асен Старейшински (А.С.). За краткост в таблицата се дават инициалите им.

 

 

 

№ по каталог

тема Описан автор корекция
1519 -1526 кучета Б.А., М.П., В.В. вярно
1552 – 1556 Въздушна поща. Редовни – социалистически строежи. М.П., В.В. вярно
1865 Въздушна поща. Редовни – социалистически строежи. М.П., В.В. вярно
1891 – 1895 Редовни – насекоми М.П., В.В. вярно
1959 10 милиона декара нови гори В.В., А.Д. вярно
2028 – 2033 Цирково изкуство В.В., А.Д. вярно
2038 – 2045 История на България А.Д., В.В. вярно
2047 – 2052 Световно първенство по футбол Мексико’70 А.Д., В.В. Само В.В.

 

2253 – 2258 Черноморски курорти В.В. вярно

 

2292 – 2297 Кукерски маски В.В. вярно

 

2321 – 2324 Въздушна поща. Изгледи В.В. вярно

 

2386 -2391 Домашни животни В.В. вярно

 

2393 – 2398 Световно първенство по футбол Мюнхен74 В.В., А.С. вярно

 

2399, 2400 Световно първенство по футбол Мюнхен74 В.В., А.С. вярно

 

2477 – 2481 Народни женски носии В.В. вярно

 

2601 – 2606 Редки дървета и храсти В.В. вярно

 

 

2613 -2617 НХГ – 100 години от Априлското въстание 1876 г В.В. вярно

 

2618 НХГ – 100 години от Априлското въстание 1876 г В.В. вярно

 

2639 – 2642 Универсиада’77 София В.В. Не е В.В.

(А.С.?или Людмил Чехларов?)

2731 – 2736 Световна филателна изложба Филасердика’79 – антична керамика В.В. вярно

 

3213 – 3218 Народни носии В.В. вярно

 

3355 – 3357 80 години от рождението на Стоян Венев В.В. вярно

 

Всичко:

120 марки в

25 серии

В този списък не влизат многобройните неосъществени проекти, много от тях с равностойни качества на приетите и осъществени от други автори.