.

Георги Димитров в португалски комикс. Дружба и пропаганда.

От 26 януари 1986 година в лисабонския вестник “У Диариа” започват да се публикуват епизоди от “рисуван разказ” със заглавие “Георги Димитров – герой-интернационалист”. Авторът е опитен в комикса – рисувал е “демократични” сюжети като “История на международния червен кръст”.


Един от въпросът на кореспондента на БТА в Мадрид[1] построява иронична ситуация: “Мислите ли, че “комиксът” може да предаде дълбочината, която носят в себе си големите теми – като тази за Димитров? Считате ли, че чрез рисувания разказ може да се влияе върху днешните млади поколения?” (кавичките около “комикс” са на Йосиф Давидов) През 2013 година бихме сложили кавичките на друго място и да прочетем контекста от края на 80-те неутрално. Предлагам така: “Мислите ли, че комиксът може да предаде “дълбочината”, която носят в себе си “големите теми” – като тази за Димитров? Считате ли, че чрез рисувания разказ може да се влияе върху днешните млади поколения?” (кавичките мои, А. С.)
Все пак в отговора , както и в целия тон на интервюто, се разбира, че това “комиксът” да “не е само средство за развлечение, но и за пропаганда…” е изцяло в положителен регистър и за двамата участника в интервюто.
Руи продължава, като разказва за сценаристите “младежи”: “Те ми казаха, че историята за живота и борбата на героя от Лайпцигския процес трябва да бъде разказана също и чрез това изразно средство. Споделяха напълно моите възгледи по въпроса.”И по-нататък: “Бъдещето на свободата и мира, на любовта между хората”. Фразите на развития социализъм звучат нелепо и кухо сега, за мнозина те звучаха така и през 80-те. Някои бяха истински убедени в правотата им, все пак.

По-късно ще се задълбоча в темата за Георги Димитров: с комикса на Николай Киров и превъзходните страници в “Дъга” на Стоян Шиндаров.

Жозе Руи е роден през 1930 година. Започва да рисува комикс на 11 години в школата на Антонио Ароя. Отначало изучава изкуството на литографията. През 1944, неговият учител Родригес Алвеш го ориентира към комикса. Първите му комикси са публикувани в O Papagaio. Рисувал е комикс за Чарли Чаплин. Историята за Георги Димитров излиза в отделен аллбум под заглавието “Jorge Dimitrov, Heroi Internacional” в издателство “Meriberica/Liber”. В родния му град Амадора, за историята на който Руи рисува комикс, се провежда фестивал на комикса.

 

 

 

 


[1] Давидов, Йосиф. Рисуван разказ за Георги Димитров. Разговор с португалския художник Жозе Руи. В Списание БТА Паралели. бр. 13. БТА. София, 1986