.

Tag Archives: Пощенски марки

Пощенски марки на Кръстю Чоканов

2006 година – в серия от статии за Филателен преглед направих някои поправки за бъдещ каталог на българските пощенски марки. Кръстю Чоканов, Веса Василева, Жана Костуркова бяха първите автори, с които се срещнах и заедно с тях направих уточнения и изменения в анотациите на Каталог на българките пощенски марки 1879-1999 г. на Комитет по пощи [...]