.

“Как се прави комикс”

3 декември, Художествената гимназия в София.

Поканих да споделят своите знания и опит:

Александър Въчков
Петър Станимиров
Евгений Йорданов

Те са представители на “реалистичния комикс”, с условностите на това понятие.

Трите лекции са първи от цикъл, посветен на основните изразни средства на комикса и на спецификата на комикса в България.

В аудиторията бяха ученици от художествената гимназия, студенти, критици, изкуствоведи, журналисти, философи, режисьори (около 60 души по време на лекциите).

 

Евгени Йорданов с принципа "Три линии - никога в една точка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотография: Свобода Цекова

Колеги от художествената гимназия по време на лекция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотографии: Свобода Цекова
По-долу е предварителната програма. С малки импровизации, това бяха и основните точки в самите презентации.

3 декември 2011, събота
УЪРКШОП “КАК СЕ ПРАВИ КОМИКС?”
ПРОВЕЖДА СЕ В РАМКИТЕ НА ИЗЛОЖБАТА НА ИЗТЪКНАТИЯ
КОМИКС-ХУДОЖНИК СТОЯН ШИНДАРОВ “ПОВТОРНОТО НАЧАЛО”
__________________________________________________
10.00 часа:
Увод и представяне на темата и лекторите:
МодераторАнтон Стайков
художник и изследовател на комикса

По време на лекцията на Евгени Йорданов

 

 

 

 

 

 


_________________________________________________

Лекция 1
Александър Въчков

Ани Българанова, дизайнер, художникът Александър Въчков и Сергей Николов, пристигнал от провинцията специално за лекцията

 

 

 

  • Изграждане на атмосфера в комикса. Издирване на текстова и визуална информация при подготовка на комикс от конкретна историческа епоха.
  • Ролята на костюмите, пейзажа и аксесоарите.
  • Анализ на резултатите, постигнати в българските комикси.

Александър Въчков е един от изявените изследователи и колекционери на комикси в България. Автор на представянето на Българския комикс на международния фестивал Коммиссия в Москва, 2008 г.Дългогодишен изследовател на историческото развитие на деветото изкуство в България. Художник на комиксите „Ситалк” за сп. „Маг”, Карокагаатия” в сп. „Фанзин 14:18” и „Баян Пазителя” в сп. „Българи”.

 

_________________________________________________
Лекция 2
Петър Станимиров

Лекцията на Петър Станимиров беше изпратена с ръкопляскания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Закони на композицията в комикса.
  • Кадриране на отделен панел. Гледни точки – на автора, на героя, на наблюдателя
  • Монтаж на комиксова страница. Затворени, отворени композиции, големина и форма на отделните панели. Композиция на цяла комикс-история.

Станимиров е един най-талантливите и продуктивни художници, работили в областта на комикса през последните 30 години. Публикувал е свои работи на страниците на списанията „ДЪГА”, „Чуден свят” и вестник „Разкази в картинки” и „Пулсар”. Автор е на комиксите „Бубачко”, „Янтар”, „Островът на съкровищата” и „Крепостта на безсмъртните” в сп. „Дъга”. В „Чуден свят” е автор на „ Радул”(съвместно с Евгени Йорданов) и „БОР”. На страниците на в. „Разкази в картинки” са отпечатани неговите комикси „Пулси”, „Неотера”, Дневник на извънредното”. В началото на 90-те основава съвместно с Димитър Стоянов издателство „Плеяда”. Работил е за белгийското издателство за комикси „Ломбард”

_________________________________________________
Лекция 3
Евгений Йорданов

за българския автор на Конан няма неоспорими авторитети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Изграждане на персонаж в комикса. Изграждане на характеристики на героя чрез подчертаване на качества на тялото, лицето. Характеристики на облеклото. Аксесоари.
  • Разглеждане на най-често допускани грешки при изграждане на характера на героя и композицията в комиксовия панел.

Евгений Йорданов има типичен индивидуален комиксов стил. Единственият студент, завършил Художествената Академия с комикс страници. Добре познат от комикс-изданията „ДЪГА”, „Чуден свят”, „Разкази в картинки”, „Рико”, „Маг” и „Артлайн комикс”. Автор е на комиксите „Томек” и „Добромир” в сп. „ДЪГА”. Рисува и „Радул” за „Чуден свят”. Във в. „Разкази в картинки” публикува „Житие и страдание на рода български”, „Летящият огън”, „Песъчинката” , „Норил и Варга”, „Проклетият изумруд”. „Зъбът на Буда” в сп. „Маг” и „Еак разрушителя” в сп. „Рико”. За „Плеяда комикс” рисува „Конан” и няколко книги-игри. Автор е и на книжката „Самуил” от поредицата на в. „Стандарт” „Българските царе”.